ดอกเหลืองจันทบูร ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกเหลืองจันทบูร
ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกเหลืองจันทบูร ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
จันทบุรี
ชื่อดอกไม้
ดอกเหลืองจันทบูร
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrodium friedericksianum Rchb. f.
วงศ์
ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น
หวายเหลืองจันทบูร
ลักษณะทั่วไป
เป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลายขนาดลำยาวมาก บางต้นยาวถึง 75 เซนติเมตร เมื่อลำแก่จะเป็นสีเหลืองโดยด้านข้างของลำจะมีใบอยู่ทั้งสองข้าง ออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่อดอกออกตามข้อของลำ ออกดอกเป็นช่อๆ ละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา ปากสีเข้มกว่ากลีบ ในคอมีสีแต้มเป็นสีเลือดหมู 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์
แยกลำ
สภาพที่เหมาะสม
เป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น
ถิ่นกำเนิด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง