ดอกบานบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกบานบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกบานบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกไม้ประจำจังหวัด
นราธิวาส
ชื่อดอกไม้
ดอกบานบุรี
ชื่อสามัญ
Golden trumpet, Allamanda
ชื่อวิทยาศาสตร์
Allamanda cathartica Linn.
วงศ์
APOCYNACEAE
ชื่ออื่น
บานบุรีหอม, บานบุรีแสด
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้เถาเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์
โดยการตอนกิ่ง หรือปักชำ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย แสงแดดปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
บราซิล และอเมริกาเขตร้อน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง