ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก

ดอกนนทรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก
ชื่อดอกไม้
ดอกนนทรี
ชื่อสามัญ
Yellow Flamboyant
ชื่อวิทยาศาสตร์
Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
เอเชียเขตร้อน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง