ดอกชัยพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกชัยพฤกษ์
ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกชัยพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ชัยนาท
ชื่อดอกไม้
ดอกชัยพฤกษ์
ชื่อสามัญ
Javanese Cassia, Rainbow Shower
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia javanica L.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
ขี้เหล็กยะวา
ลักษณะทั่วไป
ลำต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้านดอกจำนวนมากออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทราย ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง