ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกศรีตรัง
ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตรัง
ชื่อดอกไม้
ดอกศรีตรัง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Jacaranda filicifolia D. Don.
วงศ์
BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น
แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
การขยายพันธุ์
การเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง