ดอกบัวแดง ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

ดอกบัวแดง
ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

ดอกบัวแดง ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ยโสธร
ชื่อดอกไม้
ดอกบัวแดง
ชื่อสามัญ
Water Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nymphaea lotus Linn.
วงศ์
NYMPHACACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
สภาพที่เหมาะสม
ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน
จนถึง แดดจัด
ถิ่นกำเนิด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง