ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ต้นขี้เหล็กบ้าน

ต้นขี้เหล็กบ้าน
ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ชัยภูมิ
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นขี้เหล็กบ้าน
ชื่อสามัญ
Thai Copper Pod
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia siamea Lank.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง), ผักจีลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะขี้เหละพะโดะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกตามยาวเป็นร่อง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ฝักแบนสีน้ำตาล
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด ทนแล้ง ต้องการน้ำปานกลา
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณชื้นทั่วประเทศ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง