ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ต้นขี้เหล็กบ้าน

ต้นขี้เหล็กบ้าน
ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ต้นขี้เหล็กบ้าน

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ชัยภูมิ
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นขี้เหล็กบ้าน
ชื่อสามัญ
Thai Copper Pod
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia siamea Lank.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง), ผักจีลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะขี้เหละพะโดะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกตามยาวเป็นร่อง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ฝักแบนสีน้ำตาล
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด ทนแล้ง ต้องการน้ำปานกลา
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณชื้นทั่วประเทศ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง