ต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ต้นขานาง

ต้นขานาง
ต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ต้นขานาง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กาญจนบุรี
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นขานาง
ชื่อสามัญ
Moulmein Lancewood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia macrohpylla Wall
วงศ์
Homalium tomentosum Benth.
ชื่ออื่น
ขานาง (ภาคกลาง,เชียงใหม่,มจันทบุรี), ขางนาง คะนาง (ภาคกลาง), ค่านางโคด (ระยอง), ช้างเผือกหลวง (เชียงใหม่), แซพลู้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปะหง่าง (ราชบุรี), เปลือย (กาญจนบุรี), เปื๋อยคะนาง เปื๋อยนาง (อุตรดิตถ์), เปื๋อยค่างไห้
(ลำปาง), ลิงง้อ (นครราชสีมา)
ลักษณะทั่วไป
ต้นขานางเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–30 เมตร เปลือกต้นสีขาวนวล เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลนุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน ออกดอกช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินที่มีหินปูนปนอยู่มาก น้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณชื้น พบมากในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง