ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว ต้นมะขามป้อม

ต้นมะขามป้อม
ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว ต้นมะขามป้อม

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สระแก้ว
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นมะขามป้อม
ชื่อสามัญ
Malccea Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus emblica Linn.
วงศ์
EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น
กันโตด (เขมร-จันทบุรี), กำทวด (ราชบุรี), มะขามป้อม (ทั่วไป), มั่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทั่วไป
ต้นมะขามป้อมเป็นไม้ยืนต้นสูง 8–12 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ผิวค่อนข้างเรียบ เรือนยอดรูปร่ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกรูปขอบขนานติดเป็นคู่ ขนาดเล็ก เรียงสลับ ออกดอกรวมกันเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็กมาก สีเหลืองนวล ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ผลเป็นผลสดทรงกลม สีเขียวอ่อนค่อนข้างใส
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด ทนแล้งได้
ถิ่นกำเนิด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าแดง

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง