ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา ต้นเทพทาโร

ต้นเทพทาโร
ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา

ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา ต้นเทพทาโร

ต้นไม้ประจำจังหวัด
พังงา
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นเทพทาโร
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cinnamomum porrectum Kosterm.
วงศ์
LAURACEAE
ชื่ออื่น
จะไคหอม จะไคต้น (ภาคเหนือ), จวงหอม จวง (ภาคใต้), พลูต้นขาว (เชียงใหม่), เทพทาโร (ภาคกลาง, จันทบุรี, สุราษฎร์ธานี), มือแดกะมางิง (มลายู-ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นเทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นสูง 10–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ก้านใบเรียวเล็ก ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลทรงกลม มีขนาดเล็ก
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดิบบนเขาทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดพังงา
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง