ต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส ต้นตะเคียนชันตาแมว

ตะเคียนชันตาแมว
ต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส ต้นตะเคียนชันตาแมว

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นราธิวาส
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นตะเคียนชันนตาแมว
ชื่อสามัญ
Chingal
ชื่อวิทยาศาสตร์
Balanocarpus heimii King
วงศ์
DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น
จีงามาส (มลายู-นราธิวาส), ตะเคียนชัน ตะเคียนชันนตาแมว (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป
ต้นตะเคียนชันนตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30–40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ด มียางชันสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว กลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วน กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดิบ พบมากที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส

คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส
ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง