ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นหมัน

ต้นหมัน
ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นหมัน

ต้นไม้ประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นหมัน
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordia cochinchinensis Gagnepain
วงศ์
BORAGINACEAE
ชื่ออื่น
หมัน (ประจวบคีรีขันธ์)
ลักษณะทั่วไป
ต้นหมันเป็นไม้ยืนต้นสูง 5–15 เมตร เปลือกต้นสีเทาคล้ำ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบทู่ โคนใบกว้าง ดอกสีขาว ผลเมื่อเปลือกสีชมพู มีของเหลวภายในเหนียวมากห่อหุ้มเมล็ด
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินเลน ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นสูง
ถิ่นกำเนิด
ป่าชายเลนที่ค่อนข้างแข็ง และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง