ต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี ต้นจัน

ต้นจัน
ต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี ต้นจัน

ต้นไม้ประจำจังหวัด
จันทบุรี
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นจัน
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros decandra Lour.
วงศ์
EBENACEAE
ชื่ออื่น
จัน จันอิน จันโอ (ทั่วไป), จันขาว จันลูกหอม (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นจันเป็นไม้ยืนต้นสูง 20 เมตร ยอดอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี ดอกแยกเพศ เพศผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาวนวล ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวลักษณะคล้ายกับดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลเป็นผลสดมีสองลักษณะคือ ทรงกลมแป้นเรียกว่าลูกจัน และทรงกลมเรียกว่าลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม และกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด
นิยมปลูกตามบ้านเรือนและบริเวณวัด

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินชาติ รวมญาติที่จันทบุรี


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง