ต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพร ต้นมะเดื่อชุมพร

ต้นมะเดื่อชุมพร
ต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพร ต้นมะเดื่อชุมพร

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ชุมพร
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นมะเดื่อชุมพร
ชื่อสามัญ
Cluster Fig
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus racemosa Linn.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กูแซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เดื่อเกลื้อง (ภาคกลาง,ภาคเหนือ), เดื่อน้ำ (ภาคใต้), มะเดื่อ (ลำปาง), มะเดื่อชุมพร มะเดื่ออุทุมพร (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นมะเดื่อชุมพรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบางๆ ต่อมาจะหลุดร่วงไป ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบทู่ถึงกลม ออกดอกเป็นกระจุก ดอกขนาดเล็ก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงม่วง
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำได้ดี
ถิ่นกำเนิด
ประเทศศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร
ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง