ต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายก ต้นสุพรรณิการ์

ต้นสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายก

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายก ต้นสุพรรณิการ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครนายก
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสุพรรณิการ์
ชื่อสามัญ
Yellow Silk Cotton Tree, Yellow Cotton
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cochlospermum religiosum Alston
วงศ์
COCHLOSPERMACEAE
ชื่ออื่น
ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสุพรรณิการ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือมี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ผลเป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก
นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง