ต้นไม้ประจำจังหวัดตราด ต้นหูกวาง

ต้นหูกวาง
ต้นไม้ประจำจังหวัดตราด

ต้นไม้ประจำจังหวัดตราด ต้นหูกวาง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ตราด
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นหูกวาง
ชื่อสามัญ
Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia catappa Linn.
วงศ์
COMBRETACEAE
ชื่ออื่น
โคน (นราธิวาส), ดัดมือ ตัดมือ (ตรัง), ตาปัง (พิษณุโลก, สตูล), ตาแปห์ (มลายู-นราธิวาส), หลุมปัง (สุราษฎร์ธานี), หูกวาง (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นหูกวางเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8–25 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบสอบแคบเว้า ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆ แบนเล็กน้อย เมื่อแห้งสีดำคล้ำ
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี
ถิ่นกำเนิด
ป่าชายหาด หรือตามโขดหินริมทะเล

คำขวัญประจำจังหวัดตราด
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง