ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ต้นมะค่าแต้

ต้นมะค่าแต้
ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์

ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ต้นมะค่าแต้

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สุรินทร์
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นมะค่าแต้
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sindora siamensis Teijsm. Ex Miq.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กรอก๊อส (เขมร-พระตะบอง), กอเก๊าะ, ก้าเกาะ (เขมร-สุรินทร์) กอกก้อ (ชาวบน-นครราชสีมา), แต้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), มะค่าแต้ (ทั่วไป), มะค่าหนาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), มะค่าหยุม (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นมะค่าแต้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 10–25 เมตร เปลือกสีเทาคล้ำแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ เรือนยอดแผ่รูปเจดีย์ต่ำ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรี ปลายใบและโคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนสั้น ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักรูปโล่ ผิวฝักมีหนามแหลมแข็งแตกเมื่อแห้ง
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้ง

คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง