ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นมะหาด

ต้นมะหาด
ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นมะหาด

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นมะหาด
ชื่อสามัญ
Lok Hat
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artocarpus lakoocha Roxb.
วงศ์
URTICACEAE
ชื่ออื่น
กาแย ตาแป ตาแปง (มลายู-นราธิวาส), มะหาด (ภาคใต้), มะหาดใบใหญ่ (ตรัง), หาด (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
ต้นมะหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกขรุขระแตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆ มียางไหลซึม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้ามน ใบอ่อนมีขน ออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลกลมขนาดใหญ่เปลือกนอกมีผิวขรุขระ
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ทนแล้ง
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดินทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง