ต้นไม้ประจำจังหวัดสตูล ต้นกระซิก

ต้นกระซิก
ต้นไม้ประจำจังหวัดสตูล

ต้นไม้ประจำจังหวัดสตูล ต้นกระซิก

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สตูล
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นกระซิก
ชื่อสามัญ
Black-wood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia parviflora Roxb.
วงศ์
PAPILIONACEAE
ชื่ออื่น
ครี้ สรี้ (สุราษฏร์ธานี) ซิก (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป
ต้นกระซิกเป็นไม้ยืนต้น บางครั้งรอเลื้อย ลำต้นมีหนาม เปลือกสีเทา เรือนยอดมีลักษณะไม่แน่นอน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเรียงสลับกันบนก้านใบ ดอกขนาดเล็ก กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบใกล้ยอด ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผลเป็นฝักแบน ขอบฝักบางคล้ายมีด เมล็ดรูปไตเรียงติดตามยาวของฝัก ฝักแก่จะไม่แตกแยกจากกัน
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง น้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าโปร่งในที่ลุ่ม และตามชายห้วยภาคใต้

คำขวัญประจำจังหวัดสตูล
สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง