ต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ต้นทุ้งฟ้า

ต้นทุ้งฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่

ต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ต้นทุ้งฟ้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กระบี่
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นทุ้งฟ้า
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia macrohpylla Wall
วงศ์
APOCYNACEAE
ชื่ออื่น
กระทุ้งฟ้าไห้ ทุ้งฟ้าไก่ (ชุมพร), ตีนเทียน (สงขลา), ทุ้งฟ้า (ภาคใต้), พวงพร้าว (ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนสูง 15–25 เมตร ไม่ผลัดใบ กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเป็นรอบๆ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกสีขาวอมเทามีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอกกลับ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีเขียว ออกดอกเป็นช่อทีปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ออกดอกช่วง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผลเป็นฝักเรียวยาว ขนาดเล็ก
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
เจริญเติบโตในสภาพดินลึก ระบายน้ำได้ดี ต้องการความชื้นมาก
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดิบ ภาคใต้

คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่
เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง