ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต้นสัตบรรณ

ต้นสัตบรรณ
ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต้นสัตบรรณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สมุทรสาคร
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสัตบรรณ
ชื่อสามัญ
White Cheesewood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia scholaris R. Br.
วงศ์
APOCYNACEAE
ชื่ออื่น
กะโนะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี), ชบา ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), ตีนเป็ดขาว (ยะลา), บะซา ปูแล ปูลา (มลายู-ปัตตานี), ยางขาว (ลำปาง), สัตตบรรณ (ภาคกลาง, เขมร-จันทบุรี) หัสบัน (กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นพูพอน เปลือกสีเทาดำ มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบๆ ข้อ แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย เส้นใบถี่ขนานกัน ออกดอกเป็นกระจุกช่อใหญ่สีขาวที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกออกซ้อนกันเหมือนฉัตรประมาณ 2–3 ชั้น กลีบรองดอกมีขนาดเล็ก มีขนสีขาวอมเหลืองนวล กลิ่นหอม ผลเป็นฝักยาวเหมือนถั่วฝักยาว เมื่อแก่จัดจะแตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดจำนวนมาก ลักษณะเมล็ดเป็นรูปขนานแบนๆ
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
หมู่เกาะโซโลมอนและมาเลเซีย และป่าดงดิบภาคใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง