ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ต้นหว้า

ต้นหว้า
ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ต้นหว้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เพชรบุรี
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นหว้า
ชื่อสามัญ
Jambolan Plum, Java Plum, Black Poum, Black Plum
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium cumini (Linn.) Skeets
วงศ์
MYRTACEAE
ชื่ออื่น
ห้าขี้แพะ (เชียงราย)
ลักษณะทั่วไป
ต้นหว้าเป็นไม้ยืนต้นสูง 10–25 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม แผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ เกสรยาวเป็นพู่ ผลเป็นผลสดรูปรี
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์
ถิ่นกำเนิด
เอเชียเขตร้อน จากอินเดียถึงมาเลเซีย

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง