ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา ต้นสาธร

ต้นสาธร
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา ต้นสาธร

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครราชสีมา
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสาธร
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia leucantha Kurz
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กระเจาะ ขะเจาะ (ภาคเหนือ), กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์), กะเชาะ (ภาคกลาง), ขะแมบ คำแมบ (เชียงใหม่), สาธร (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่ว
ต้นสาธรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 18–19 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ค่อนข้างกลมหรือทรงกระบอก ใบเป็นใบประกอบเรียงสลับ ใบย่อยติดเป็นคู่ตรงกันข้าม 3–5 คู่ ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบย่อยรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบและยอดอ่อนมีขนยาว ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว รูปดอกถั่ว สีชมพูอ่อน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผล เป็นฝักแบนคล้ายฝักมีด
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินร่วน แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นมาก
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ำทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง