ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นมะขาม

ต้นมะขาม
ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นมะขาม

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นมะขาม
ชื่อสามัญ
Tamarind, Indian date
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica Linn.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
มะขามไทย ตะลูบ (นครราชสีมา), ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), มอดเล ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะขาม (ทั่วไป), หมากแกง (ละว้า-แม่ฮ่องสอน), อำเปียล (เขมร-สุรินทร์)
ลักษณะทั่วไป
ต้นมะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบ ออกเป็นคู่ เรียงกันตามก้านใบ ปลายใบและโคนใบมน ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ อยู่ตามบริเวณปลายกิ่ง ขนาดเล็ก มีกลีบสีเหลือง ผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดฝักกลมเล็กยาวเรียกว่า “มะขามขี้แมว” ชนิดฝักใหญ่แบนเรียกว่า “มะขามกระดาน” เมล็ดเป็นรูปค่อนข้างกลม ผิวเปลือกเกลี้ยงสีน้ำตาลเข้ม
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด ชอบแสงแดด
ถิ่นกำเนิด
ทวีปเอเชีย และแอฟริกาเขตร้อน

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง