ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา ต้นสารภี

ต้นสารภี
ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา

ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา ต้นสารภี

ต้นไม้ประจำจังหวัด
พะเยา
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสารภี
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mammea siamensis T. Anders.
วงศ์
GUTTIFERAE
ชื่ออื่น
ทรพี (จันทบุรี), สร้อยพี (ภาคใต้), สารภี (ทั่วไป), สารภีแนน (เชียงใหม่)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสารภีเป็นไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมขอบขนาน เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน แต่เส้นใบย่อยแบบร่างแหเห็นชัดทั้งสองข้าง ออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่ง สีขาว กลิ่นหอม ร่วงง่าย มีเกสรเพศผู้สีเหลือง
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินร่วนซุย ความชื้นพอเหมาะ
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ในประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง