ต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ต้นเสลา

ต้นเสลา
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ต้นเสลา

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครสวรรค์
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นเสลา
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.
วงศ์
LYTHRACEAE
ชื่ออื่น
เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
ต้นเสลาเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 10–20 เมตร เรือนยอดกลมทึบ กิ่งห้อยลง ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโค้งมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีม่วง ม่วงอมชมพูหรือม่วงอมขาว ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ผลมีเมล็ดมีปีกจำนวนมาก
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินร่วน แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำขวัญประจำจังหวัดนครสวรรค์
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง