ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย ต้นกาซะลองคำ

ต้นกาซะลองคำ
ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย

ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย ต้นกาซะลองคำ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เชียงราย
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นกาซะลองคำ
ชื่อสามัญ
Tree Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์
Radermachera ignea (Kurz) Steenis
วงศ์
BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น
กากี (สุราษฎร์ธานี), กาซะลองคำ (เชียงราย), แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น (ลำปาง), จางจืด (เชียงใหม่), สะเภา อ้อยช้าง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นกาซะลองคำเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 6–20 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปหอก ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบสอบแหลม ออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น สีเหลืองอมส้ม หรือสีส้ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ 5 แฉก ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกเป็นสองซีกเมล็ดมีปีก
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง และแยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนปนทราย
ถิ่นกำเนิด
ขึ้นตามธรรมชาติบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือ

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย
เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง