ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ต้นกาฬพฤกษ์

ต้นกาฬพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ต้นกาฬพฤกษ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด
บุรีรัมย์
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นกาฬพฤกษ์
ชื่อสามัญ
Pink Shower, Horse Cassia
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia grandis Linn. F.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กัลปพฤกษ์ (กรุงเทพฯ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูงประมาณ 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 10–20 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน หลังใบเป็นมัน ท้องใบมีขน ดอก เมื่อเริ่มบานจะมีสีแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและสีสันตามลำดับ ออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ชอบความชื้นน้อย
ถิ่นกำเนิด
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง