ต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นแซะ

ต้นแซะ
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นแซะ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นแซะ
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia atropurpurea Benth.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กะแซะ (สุราษฏร์ธานี), ยีนิเก๊ะ (มลายู-นราธิวาส), แซะ (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
ต้นแซะเป็นไม้ยืนต้นสูง 20–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยออกตรงกันข้าม มีใบย่อยปลายก้านอีก 1 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ รูปดอกถั่ว สีแดงแกมม่วงทึบ กลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ผลเป็นฝัก สีน้ำตาล กลมรี
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ของไทย

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง