ต้นไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้นไทรย้อยใบแหลม

ต้นไทรย้อยใบแหลม
ต้นไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ต้นไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้นไทรย้อยใบแหลม

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นไทรย้อยใบแหลม
ชื่อสามัญ
Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus benjamina Linn.
วงศ์
MORACEAE
ชื่ออื่น
จาเรป (เขมร), ไทร (นครศรีธรรมราช), ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์), ไทรย้อยใบแหลม (ตราด, กรุงเทพฯ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นไทรย้อยใบแหลมเป็นไม้ยืนต้นสูง 5–10 เมตร มีรากอากาศ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอกขนาดเล็ก มีฐานรองดอก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ผลเป็นทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
ประเทศอินเดีย และมาเลเซีย

คำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง