ต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ต้นโพศรีมหาโพธิ

ต้นโพศรีมหาโพธิ
ต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ต้นโพศรีมหาโพธิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นโพศรีมหาโพธิ
ชื่อสามัญ
Sacred Fig Tree, Pipal Tree, Bo-Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus religiosa Linn.
วงศ์
URTICACEAE
ชื่ออื่น
ปู (เขมร), โพ โพศรีมหาโพธิ (ภาคกลาง), ย่อง (เงี่ยว-แม่ฮ่องสอน), สลี (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นโพศรีมหาโพธิเป็นไม้ยืนต้นสูง 20–30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ออกดอกจำนวนมาก ขนาดเล็ก ออกดอกตลอดทั้งปี ผลเป็นผลสดทรงกลม เมื่อสุกสีม่วงดำ
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง