ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ต้นยมหิน

ต้นยมหิน
ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่

ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ต้นยมหิน

ต้นไม้ประจำจังหวัด
แพร่
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นยมหิน
ชื่อสามัญ
Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chukrasia velutina Roem.
วงศ์
MELIACEAE
ชื่ออื่น
โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ), ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะทั่วไป
ต้นยมหินเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวย เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง ออกดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ กลมรีแข็ง สีน้ำตาลอมม่วง
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่
แอ่วเวียงพระลอ ไหว้พระธาตุช่อแฮ นุ่งม่อฮ่อมแต้ ซิ้นแหล้งามตา ชมผานางคอย


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง