ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม ต้นจันทน์หอม

ต้นจันทน์หอม
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม ต้นจันทน์หอม

ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครปฐม
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นจันทน์หอม
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mansonia gagei Drumm.
วงศ์
STERCULIACEAE
ชื่ออื่น
จันทน์ จันทน์ชะมด (ประจวบคีรีขันธ์), จันทน์ขาว จันทน์พม่า จันทน์หอม
(ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นจันทน์หอมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 10–20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบเป็นคลื่นห่างๆ ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง และตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาว ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ผลเป็นรูปกระสวย มีปีกรูปทรงสามเหลี่ยม
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินแทบทุกชนิด แสงแดดจัด ชอบขึ้นตามดินแถบเขาหินปูน
ถิ่นกำเนิด
ป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเล
200–400 ซ.ม.

คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง