ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย ต้นสนสามใบ

ต้นสนสามใบ
ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย

ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย ต้นสนสามใบ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เลย
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสนสามใบ
ชื่อสามัญ
Kesiya pine, Khasiya pine
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pinus kesiya Royle ex Gordon
วงศ์
PINACEAE
ชื่ออื่น
เกี๊ยะเปลือกแดง (ภาคเหนือ), เกี๊ยะเปลือกบาง (เชียงใหม่), จ๋วง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), เชี้ยงบั้ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), แปก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน-เพชรบูรณ์), สนเขา สนสามใบ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสนสามใบเป็นไม้ยืนต้นสูง 10–30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาลอมชมพูอ่อนล่อนเป็นสะเก็ด มียางสีเหลืองซึมออกมาตามรอยแตก ใบเป็นใบเดี่ยว ติดกันเป็นกลุ่มละ 3 ใบ ออกเป็นกระจุกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่ง ออกดอกเป็นช่อ แยกเพศ ช่อดอกเพศผู้สีเหลือง ติดกันเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ผลออกรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า Cone (โคน) รูปไข่ สีน้ำตาล มีเมล็ดจำนวนมาก
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
ถิ่นกำเนิด
ประเทศพม่า

คำขวัญประจำจังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง